martes, 12 de abril de 2011

Penjoi Pirita


"L'estructura" del penjoi és igual que la que vaig fer fa uns díes del granat en brut, es pot fer per a qualsevol pedra amb forma arrodonida o qualsevol cosa amb forma semblant, per exemple: caníques, boles de fang, pedres de platja....
*La "estructura" del colgante es la misma que hice hace unos días para el granate en bruto, se puede hacer para qualquier tipo de piedra de forma redondeada o qualquier material de forma parecida, por ejemplo: canícas, bolas de barro, piedras de playa...


No hay comentarios:

Publicar un comentario